2. GEOPRIS CUP 2001


Časť kolektívu aktívnych šípkárov a pingpongistov počas slávnostného ceremoniálu zahájenia turnaja. Kde bol zbytok aktérov? Nuž asi pri plechu plnom fantastických klobás a pri fľaši povoleného dopingu, ktorého zásluhou mnoho výkonov nadobudlo nepredvídateľné rozmery. Tiež sa zrejme napchávam.Turnaj v plnom prúde. Prestávku medzi jednotlivými disciplínami závodníci využívali k činnostiam aktívnym i pasívnym. Kým baby prevádzajú čosi ako ohováraciu debatu, ja vykonávam pokus o niečo nepochopiteľné, čo momentálne nedokážem definovať. (a zrejme i v čase tohto aktu to bolo nevysvetliteľné :-))Kolega Eli s manželkou. Podľa dátumu i gestikulácie bolo už po turnaji a priestor dostali nepochopiteľné baletné kreácie tohto živla. Z rezignovaného pohľadu jeho manželky je zrejmé, že túto choreografiu nemala možnosť zažiť poprvýkrát. Eli (inak Ing. Peter) zostal až do neskorých nočných hodín, ale s totálnym výpadkom softvéru :-) Nad fotkou sa len bezradne pousmial s konštatovaním, ktoré kvôli dobrým vzťahom neprezradím...