Mapky našej cyklopúte:

 

Ono je pravda, že je to trošku väčšie, ale na automape sa mi nedalo graficky znázorniť denný plán, takže mapky sú dve, čo môže pri pomalšom pripojení (viď naše) trochu znechutiť čitateľa. Ostatne, tým som vlastne len ja a môžem si to pozrieť off-line...