Vianoce 1982 (?) - ťažko zistiť, len tipujem... Nechtožravý brat Erik (1978), momentálne čosi cez metrák vážiaci brat Marek (1981) a v čase záberu štrbavý ja, sedím v našej obývačke pod Vianočnou borovicou, podľa úsmevov zrejme už po odovzdávaní výpalného od súdr. Ďod Maróza.


Myslím, že táto fotka je z roku okolo 1996. Pretože sú to Západné Tatry a v týchto končinách sme boli s kompletnou rodinou len v spomínaný rok. A toto by mal byť vrchol Osobitej, na ktorú bol síce vtedy zakázaný výstup, ale poznáte to, ako je to so všetkým zakázaným... Na fotke je okrem Mareka aj moja neter Paťa a vtedy turisticky neskonale nadšená mama. Ja na zábere figurujem s vtedy neodmysliteľným walkmanom, na ktorom som celú cestu snažil zachytiť nejaké poľské rádiá.


Otcova šesťdesiatka, ktorú sme oslávili na prenajatej chate v chotári zvolenského „Červeného medokýšu“. Jedna z mála príležitostí, kedy sme boli takmer všetci pokope...


Vianoce. Rátam, že okolo roku 95. Vľavo brat Radko s rodinou a štyria z nás. Fotí  najmladší brat Marek. Myslím, že u mňa sa fotografický výraz „sýýýýýýýr“ nestretol s tým pravým pochopením... :-)

Zatiaľ všetko.