Rock FM rádio v jeho počiatku

Takže zatiaž len toto foto. Nekvalitný scan, ale i napriek tomu... spomínate si na nich?