Miesto - Austrália. Výskyt - nedávno. Ja som totiž cestovateľ, prečo aj nie, čo by som už len robil doma... No povedzte, kto z vás je na večné veky a nikdy inak zvečnený na fotozábere so západoaustrálskymi krovákmi? Nikto! Veru. Ja áno, pričom bytostne verím, že mi fakticky veríte.
Stratil som sa v lese. Nie, nehanbím sa za to. V krajine, kde je les prakticky všade, sa strata vlastnej identity v teréne vôbec neberie ako orientačné negatívum. Našťastie ma ihneď objavil kmeň veľkohlavých trpaslíkov, ktorý sondoval miestny terén v záchranných vrtulníkoch. Rádio „Western Australia Last minute 107.8 MHz“ totiž vyhlásilo moju nezvestnosť za beznádejnú s perspektívou voľného spiatočného lístka do Európy pre potencionálnych záujemcov, za markantne zníženú cenu. Pretože miestni krováci (zjavne inšpirovaní rozprávkou o cisárových nových šatách) spĺňajú okrem iných aktivít i neplatenú funkciu záchranného zboru, a, tak ako populárny McGyver, sa nezmiernia so žiadnym beznádejným prípadom, vzali nohy i všetko ostatné na plecia a podľa zúfalých nárekov, ktorými som vyjadroval značný nedostatok prísunu gastronomických produktov, ma vystopovali, nachovali, napojili, podojili... joj, už zase tárám. Jednoducho a jasne - vrátil som sa celý a fyzicky zdravý. Hmm... fyzicky zdravý - aké trefné a pravdivé...