Afghanistan - roku Pána 1984. Ako oficiálny veľvyslanec medzinárodnej kontroly prvomájových sprievodov na „blízkom východe“, som podnikol túto inšpekciu, priamo v Kábule, pred miestnym ministerstvom ľahkého priemyslu. Miestni pracujúci ma v sprievode privítali s neskrývaným nadšením, ktoré nemalo konca kraja. Zodrali pri ňom niekoľko štátnych vlajek a hlasiviek. Skĺbenie komunistickej politiky spolu s posolstvom Islámu, slávilo v tejto krajine nevídané úspechy, čo ostatne badať aj na úprimných úsmevoch Kábulčanov. Kto by sa však neusmieval, keď má benzín po korune dvadsať...